Stichting MHMStichting Mataharimedia

Stichting MataHariMedia focust op cultuurgoed van het gedeelde verleden en de hedendaagse identiteit en cultuur in Nederland middels beeld- en geluidsdocumenten, culturele evenementen en exposities, of anderszins. Daarmee wil MataHariMedia de verschillende generaties en culturen met elkaar in contact brengen in Nederland. De stichting wil succesvolle (eigen) projecten kunnen organiseren en financieren. De stichting beoogt het algemeen nut en heeft geen winstoogmerk. 

Visie

Het stimuleren en ondersteunen van projecten die verschillende generaties en culturen met elkaar in contact brengt op lokaal, regionaal en landelijk niveau in Nederland..

Missie

Organiseren van projecten in al haar facetten op het gebied van film, documentaires en andere beeld- en geluidsdocumenten, bijeenkomsten en evenementen, (film)premiers, lezingen, exposities, workshops of anderszins met een samenhangend thema “gedeeld verleden en de hedendaagse identiteit en cultuur in Nederland”. Kortom, een stichting die verschillende generaties en culturen met elkaar in contact brengt in Nederland; in het bijzonder door film en filmevenementen.

Doel

Met een passievol team wil stichting MataHariMedia een brug slaan tussen het cultuurgoed van het gedeeld verleden en de hedendaagse identiteit en cultuur in Nederland en hiermee wil stichting MataHariMedia verschillende generaties met elkaar in contact brengen en inspireren door middel van:

  • Organiseren van projecten / activiteiten / bijeenkomsten voor onze doelgroepen;
  • Samenwerking en/of uitwisseling met soortgelijke organisaties;
  • Aanvragen van subsidies, werven van sponsoren en giften om projecten te financieren / toe te kennen;
  • Een concrete bijdrage leveren aan projecten door middel van het (co-)produceren van film en documentaires en andere beeld- en geluidsdocumenten, (film)premiers of anderszins;
  • Ondersteuning aan goede doelen, maatschappelijke projecten door middel van workshops, trainingen, lezingen, vertalingen en bijeenkomsten;
  • Alle overige middelen die voor het doel van de stichting bevorderlijk zijn.

Sleutels tot succes

Passie – Doorzettingsvermogen – Flexibel – Hard werken – Professionaliteit – Liefdadig – Dankbaarheid – Focus – Eerlijkheid – Connectie

De gemeente waar de stichting is gevestigd

Een ideale startlocatie is in Amsterdam, waar ook de stichting is opgericht, in o.a.de Indische buurt in Amsterdam Oost kunnen diverse activiteiten plaatsvinden. Maar elke andere locatie kan geschikt zijn in Nederland om activiteiten te organiseren.

Projecten

Stichting Mataharimedia wil een brug slaan tussen het cultuurgoed van het gedeeld verleden en de hedendaagse identiteit en cultuur en daarmee de verschillende generaties met elkaar in contact te brengen op lokaal, regionaal en landelijk niveau. Hiermee is de stichting maatschappelijk erg betrokken; dit kan op verschillende gebieden: van vrijwilligerswerk tot het geven van trainingen, organiseren van bijeenkomsten of evenementen.In eerste instantie is stichting Mataharimedia bedoeld om begrip tussen bevolkingsgroepen met een verschillende (culturele) achtergronden in Nederland te bevorderen. Door de belevenissen en ervaringen over identiteit, uit te wisselen en kenbaar te maken aan d op lokaal, regionaal en landelijk niveau.  Echter is één van de belangrijke pijlers gericht op heden en iedereen met een gedeeld (interesse in het) verleden in met het huidige Indonesië.  De stichting focust het eerste jaar daarom voornamelijk op projecten (samenwerkingen, film, content en evenementen) rondom Nederlands-Indisch en Indonesische cultuur en identiteit. Dit doet de stichting door unieke genres en originele verhalen in beeld te vertalen en uit te voeren met een passievol team voor dit onderwerp.

De cultuurtuin, taman budaya anak

De Indonesische cultuurtuin: Taman Budaya is een programma voor kinderen (en ouders) om, op spelenderwijs, zich te verwonderen en verdiepen in het Indonesische en gedeelde Nederlands-Indisch culturele erfgoed en de taal en geschiedenis. Doe je mee? De cultuurtuin wil dat doen door middel van de jeugd (4-12 jaar) te informeren en te stimuleren tijdens interactieve workshops met verschillende thema’s. De workshops worden vastgelegd voor korte digitale kinderprogramma’s. Dit project wordt gefinancieerd door Fonds voor Cultuurparticipatie. Meer informatie over de Cultuurtuin kunt u hier lezen.

KOLABORASI FILEM.  Een samenwerking tussen Nederland en Indonesië om coproducties en filmvertoningen te bevorderen is een project dat is ontstaan vanuit de praktijkvraag van makers, culturele instellingen en ondernemers met een gezamenlijke passie voor Indonesië en film. Hiervoor wordt een casestudy gebruikt om dergelijke samenwerkingen duurzaam op te bouwen. Er wordt hiermee in kaart gebracht wat nodig is om een structureel businessmodel of strategie neer te zetten voor samenwerkingen tussen de Nederlandse en Indonesische filmindustrie. Het uiteindelijke doel is een duurzaam coproductieverdrag voor films tussen Nederland en Indonesië op te stellen en een bijbehorend businessmodel om coproducties en filmvertoningen te bevorderen.

 

Aan het laden