Film vergunningen


U mag in de meeste gemeenten in Nederland film opnames maken voor een film- of een televisieprogramma. Dit is echter wel aan regels gebonden. Als u een activiteit of film opname gaat organiseren in publieke ruimte, heeft u vaak een filmvergunning/ toestemming nodig. Mata Hari Media kan bemiddelen en/ of adviseren voor een filmvergunning procedure. Elke producent is uiteindelijk zelf verantwoordelijk, echter kunnen wij u makkelijk advies geven of helpen door de ervaring die we hebben opgedaan in eerdere aanvragen. Want niet elke stad heeft een zelfde procedure. Mata Hari Media kan u niet alleen in Nederland helpen met de aanvraag van een film vergunning, maar ook in andere Europese landen.

Heb ik een vergunning/ toestemming nodig om in Nederland te mogen filmen?

Voor kleine opnames is het in veel gevallen mogelijk op straat filmopnames (in publieke ruimte) te maken zonder dat daar toestemming voor nodig is, zoals bijvoorbeeld voor

- filmreportages met camera op de schouder of op een statief,
- het fotograferen van gebouwen (met of zonder statief)
- modereportages (met of zonder statief)
- lessen van opleidingsinstituten

mits :

- het auto- of voetgangersverkeer niet gehinderd worden;
- enkel draagbare stroomgenerators worden gebruikt;
- enkel bijprojectors worden gebruikt met zelfstandige voeding, of maximaal twee projectors op statief.

Het is niet toegestaan:

- de openbare rust te verstoren (door bijvoorbeeld het uitzenden van muziek);
- meer dan vijf personen in te zetten (technici, acteurs of modellen);
- een acteur/actrice, gekleed als politieagent(e), te gebruiken;
- een gehuurde politieauto te gebruiken;
- speciale middelen te gebruiken.

Het parkeerreglement moet in acht worden genomen, tenzij het gerechtigde politiebureau een tijdelijke vergunning heeft verleend.
Het is nodig om over een wettelijke-aansprakelijkheidsverzekering te beschikken om de eventuele schade aan derden of aan de openbare ruimte te dekken.

Film opnames in Amsterdam
In principe is Amsterdam een film-vriendelijke-stad. Ondanks het historische centrum en de UNESCO grachtengordel is Amsterdam een dagelijkse inspiratie voor de creatieve industrie. Amsterdam heeft voornamelijk een liberale, tolerante een free-spirited reputatie en trekt hierdoor creatievelingen aan uit de hele wereld. Hierdoor is Amsterdam, 1 van de meest multiculturele steden van de wereld. Echter, is het voor een film productie alsnog belangrijk en handig een film productie bedrijf of support in handen te nemen, omdat de stad Amsterdam soms best lastig kan zijn om met een grote crew doorheen te gaan. We kunnen u adviseren hoe u het beste kunt navigeren door de stad met alle bijkomende regels en afspraken en om er zeker van te zijn dat u niet meer betaald en tijd kwijt bent dan nodig is.

Kosten van een filmvergunning of toestemming
De kosten van een filmvergunning zijn afhankelijk van de aanvraag en de stad. We kunnejn u hierbij adviseren en navraag doen bij de desgewenste gemeente of locatie. Het is de verantwoordelijkheid en beslissing van het productie bedrijf of ze zich aan de regels en afspraken (willen) houden. Kosten zijn vaak sterkt afhankelijk van allerlei condities zoals evenementen, veiligheidsvoorschriften en buurtafspraken.

Tijdrovende procedure?
Dit valt meestal wel mee. Het ligt een beetje per aanvraag en stad hoe lang een film vergunning aanvraag duurt. Soms kan dit na 2 werkdagen al geregeld worden en bij andere gemeentes duurt het enkele werken. Complexe aanvragen waarbij straten afgezet moeten worden en veiligheidsmaatregels in acht genomen moeten worden hebben een langere doorlooptijd.

 

Aan het laden