• 14 april 2021

Workshops “de Indonesische cultuurtuin, Taman Budaya Anak”

Goed nieuws! Het projectplan: De Indonesische cultuurtuin, Taman Budaya Anak is toegekend door het Fonds voor cultuurparticipatie Regeling: Vind elkaar in erfgoed. Verken de Faro-werkwijze 2021-2022. De Cultuurtuin is een pilot project met een programma voor kinderen (en ouders) om, op spelenderwijs, zich te verwonderen en verdiepen in het Indonesische en het gedeelde Nederlands-Indisch cultuurgoed, taal en geschiedenis. De cultuurtuin wil dat doen door middel van de jeugd (4-12 jaar) te informeren en te stimuleren tijdens interactieve workshops met verschillende thema’s. De workshops worden vastgelegd voor korte digitale kinderprogramma’s. In het project staat de Indonesische en Indische roots van de derde en vierde generatie centraal en wordt verkend, gedeeld en ontdekt middels deze workshops. Hierbij willen wij direct aansluiten bij vragen vanuit de community.

De cultuurtuin past goed bij het doel, missie en visie van de stichting Mataharimedia. De missie sluit naadloos aan: een brug slaan tussen het cultuurgoed van het gedeeld verleden en de hedendaagse identiteit en cultuur in Nederland middels culturele workshops, en daarmee de verschillende generaties met elkaar te verbinden en in contact te brengen.
Een belangrijke motivatie voor het organiseren van de workshops is dat we Indonesische en Indische cultuur, taal en geschiedenis een plaats willen geven in het persoonlijke en sociale leven van zoveel mogelijk kinderen met als doel te verwonderen, interesseren en inspireren (hart), te informeren (hoofd) en participeren (handen).

Wil je meedoen, op de hoogte gehouden worden of mee brainstormen, of heb je een vraag, laat het graag weten!

Aanmelden workshop Cultuurtuin